چرا برنج دودی مضر است

۱-      دود حاوی صدها ترکیب شیمیایی است که فقط چند ترکیب آن برای طعم و رنگ دهی مجاز است درحالی که سایر ترکیبات مانند انواع کربوکسیل هاو… سرطان زا هستند.

۲-      در دودی کردن سنتی هیچ کنترل و نظارتی در تولید نوع و کیفیت دود و مواد سمی موجود در آن نیست . در این روش چوب مرطوب و یا سبوس و … را می سوزانند و برنج را مستقیما در معرض دود حاصل قرار می دهند تا ترکیبات آن در برنج نفوذ کند و این یعنی ورود انواع سموم به داخل فرآورده و در نهایت ورود این ترکیبات مضر به بدن.

۳-      در کشورهای صنعتی برای دودی کردن از میکرو فیلترهایی استفاده می کنند که با روش جدا سازی بارهای الکتریکی و گریز از مرکز ترکیبات دود را کنترل شده وارد دودخانه برای افزودن به فراورده می کنند. با این حال تحقیقات در کشور های اسکاندیناوی وجود سرطان گوارشی را در مردمی که از فرآورده های دودی استفاده کردند تایید می کند.این در حالی است که در ایران فرایند دودی کردن برنج کاملا سنتی و بدون هرگونه نظارتی انجام می شود.

۴-      با دودی کردن انواع برنج مانده ، خالدار و بی کیفیت و… را تحت عنوان برنج مرغوب و گران تر به خورد مشتریان می دهند.

۵-      توجه داشته باشید رقم های مشابه دیگر و ارزان و بی کیفیت را که شبیه انواع طارم محلی و طارم هاشمی است با هم مخلوط می کنند و با لعاب دودی کردن و تغییر رنگ ، حتی گران تر از خود برنج اصلی به خورد خلق الله میدهند.