پس از اطلاع از قیمت انواع برنج و سفارش به تعداد دلخواه شما و چگونگی ارسال آن و محاسبه قیمت آن از طرف بازرگانی برنج دهفری،  می توانید مبلغ بدست آمده را از طریق این فرم وجه را واریز نمایید.

توجه داشته باشید مبلغ اعلام شده پس از سفارش، دقیقا همان مبلغ واریز شود.