بازرگانی برنج دهفری به منظور گسترش نمایندگی های فروش خود در سراسر ایران نمایندگی فعال می پذیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با شماره تماس زیر این بازرگانی برنج ارتباط برقرار کنید.

۰۱۱-۳۵۶۵-۴۳۵۱

۰۹۱۱-۱۱۲-۹۰۸۶