بازرگانی برنج دهفری دارای کارخانه شالیکوبی (دارای دستگاه مدرن) در شهرستان فریدونکنار (بخش دهفری) واقع است و کشاورزان به صورت شلتوک (برنج با پوست) از مزرعه به کارخانه شالیکوبی انتقال میدهند و بعد از سفید کردن (جدا کردن پوست از برنج) با دستگاه مدرن انجام می شود و با بسته بندی های مختلف ۵ کیلویی – ۱۰ کیلویی و ۲۰ کیلویی و یا به دلخواه مشتری در شهرستان در اختیار مصرف کننده قرار میگیرد

بازرگانی برنج دهفری (از تولید به مصرف)
بازرگانی برنج دهفری (از تولید به مصرف)
بازرگانی برنج دهفری (از تولید به مصرف)
بازرگانی برنج دهفری (از تولید به مصرف)
بازرگانی برنج دهفری (از تولید به مصرف)
بازرگانی برنج دهفری (از تولید به مصرف)
بازرگانی برنج دهفری (از تولید به مصرف)
بازرگانی برنج دهفری (از تولید به مصرف)